Tranquil·litat

A Finquesa cuidem la seva comunitat com si fos la nostra.

Eficiència

Gestionem els seus proveïdors optimitzant costos i obtenint els millors serveis per la seva Comunitat.

Transparència

Conegui la situació actualitzada de la seva Comunitat a través de l'oficina 24h.

Contacti amb nosaltres.

Estarem encantats d'atendre'l

< >

Comptes clars

Gestionar la comptabilitat de la Comunitat.

Estudis econòmics dels serveis

Realitzem un estudi d'estalvi de fins a un 50%...

Gestió del cobrament dels rebuts sense rebuts

Gestió del cobrament dels rebuts als propietaris, ...

Reclamació rebuts impagats

Gestionar el cobrament dels rebuts impagats

Tràmit i seguiment de totes les incidències

Gestionar totes les incidències diàriament i vetllar ...

El seu edifici sempre en normativa

Informar i gestionar les inspeccions periòdiques ...

Convivència

Fer respectar el Reglament de Règim Interior i el ...

Oficina virtual 24 HORES

Oficina virtual a disposició de tots els propietaris per ...

Elaboració de convocatòries i actes

Preparar les juntes ordinàries i extraordinàries i ...

Tramitació dels acords

Executar els acords adoptats per la Junta de Propietaris...

Assessorament gratuït

Assessorament gratuït tant a la Comunitat com als ...

Tràmit en els organismes publicos

Gestionar amb els organismes públics les obligacions...

Tràmit lloguer i habitatge

Ens encarreguem de tota la gestió per poder llogar o ...

Laboral, Fiscal i Comptable:

Posem a la seva disposició la nostra experiència i ...

Serveis

Administració Comunitats:

 

C:\Users\Finquesa\Desktop\PAGINA WEB\article_como_gestionamos.png

COMPTES CLARS

Gestionar la comptabilitat de la Comunitat, informant periòdicament a la Junta de l'estat de comptes i facilitant a tots els propietaris la informació comptable necessària. El compte bancari sempre a nom de la Comunitat de Propietaris.

 

 

C:\Users\Finquesa\Desktop\PAGINA WEB\article_presupuestos.png

ESTUDI ECONÒMIC DELS SERVEIS

Realitzem un estudi d'estalvi de fins a un 50% de tots els serveis de la seva Comunitat (antena TV, intèrfons, neteja, ascensor, cuba, segur, extintors, etc.)

 

 

C:\Users\Finquesa\Desktop\PAGINA WEB\comisiones bancarias.jpg

GESTIÓ COBRAMENT REBUTS SENSE COMISSIONS BANCÀRIA

Gestió del cobrament dels rebuts als propietaris, mitjançant el sistema de domiciliació sense comissions bancàries.

 

 

C:\Users\Finquesa\Desktop\PAGINA WEB\impagados bueno copy.jpg

RECLAMACIÓ rebuts impagats

Gestionar el cobrament dels rebuts impagats i el tràmit per al seu cobrament mitjançant reclamació judicial si fos necessari.

 

C:\Users\Finquesa\Desktop\PAGINA WEB\Seguimiento.jpg

TRÀMIT I SEGUIMENT DE TOTES LES INCIDÈNCIES

Gestionar totes les incidències diàriament i vetllar pel bon funcionament de les instal·lacions i serveis comuns.

 

 

C:\Users\Finquesa\Desktop\PAGINA WEB\02 edificio normativa bueno.jpg

EL SEU EDIFICI SEMPRE EN NORMATIVA

Informar i gestionar els inspeccions periòdiques OBLIGATÒRIES perquè el seu edifici sempre compleixi amb la normativa Vigent: ITE edifici, Adequació Baixa Tensió, OCA ascensor.

 

C:\Users\Finquesa\Desktop\PAGINA WEB\choque manos.jpg

CONVIVÈNCIA

Fer respectar el Reglament de Règim Interior i el compliment dels Estatuts de la Comunitat aplicant perquè hi hagi una bona convivència entre veïns..

 

C:\Users\Finquesa\Desktop\PAGINA WEB\online.jpg

OFICINA VIRTUAL 24 HORES

Oficina virtual a disposició de tots els propietaris per al seguiment de les incidències, convocatòries, actes de juntes i comptabilitat de la seva Comunitat.

 

 

C:\Users\Finquesa\Desktop\PAGINA WEB\ACTA Y CONVOCATORIA.jpg

ELABORACIÓ DE CONVOCATÒRIES I ACTES

Preparar les juntes ordinàries i extraordinàries i realitzar el va enviar de les convocatòries amb la deguda antelació. Assistència a les Juntes Generals de Propietaris, actuant com a secretari-administrador de les mateixes, així com prestar l'assessorament necessari i redactant l' Acta de la Junta per la seva posterior va enviar a tots els propietaris.

 

 

C:\Users\Finquesa\Desktop\PAGINA WEB\acuerdos.jpg

TRAMITACIÓ DELS ACORDS

Executar els acords adoptats per la Junta de Propietaris realitzant els tràmits necessaris per al compliment dels mateixos.

 

C:\Users\Finquesa\Desktop\PAGINA WEB\interrogante.jpg

ASSESSORAMENT GRATUÏT

Assessorament gratuït tant a la Comunitat com als seus propietaris individualment de tots els assumptes que tinguin relació amb la pròpia Comunitat de Propietaris.

 
  

C:\Users\Finquesa\Desktop\PAGINA WEB\haceinda.jpg

TRÀMIT EN ELS ORGANISMES PÚBLICS

Gestionar amb els organismes públics les obligacions tributàries de la Comunitat així com tramitar el pagament dels mateixos.

 

 

Gestió immobiliari:

 

TRÀMIT LLOGUER I HABITATGE

C:\Users\Finquesa\Desktop\240_F_82609767_LJMV0nkPqfzDtlW39JfA323OozOZlWMw.jpgEns encarreguem de tota la gestió per poder llogar o vendre la seva propietat.

Laboral, Fiscal i Comptable:

C:\Users\Finquesa\Desktop\240_F_80002393_s67HDE5fZZeepNoENPvR8iOO1q8hE0Zx.jpgPosem a la seva disposició la nostra experiència i coneixements per ajudar en el desenvolupament de la seva activitat empresarial o professional. Ens encarreguem de tots els tràmits i obligacions legles per al bon funciomamiento d'us empresa.